Image

GÖNEN BELEDİYESİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yarışma Konu ve Amaç

Konu: Konu serbest olup yarışmacılar, Anayasa ve yasalar çerçevesinde istedikleri her konuda hikâye yazabilirler.
Amaç: Ömer Seyfettin'i anmak ve hatırasını yaşatmaya devam ettirmektir. Bunun yanında Türk edebiyatına yeni hikâye ve hikâyeciler kazandırmaktır.

Yarışma Kuralları

1. Hikaye dalında yarışmaya resmi/ özel tüm lise kurumlarındaki öğrenciler katılabilecektir.
2. Başvuru yapılan hikaye yazımında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren herhangi bir söylem ve/veya eyleme müsaade edilmeyecektir ve bu şekilde hazırlanan hikayeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Lise öğrencileri hikaye yarışmasına en fazla bir (1) hikaye ile katılabilirler.
4. Lise öğrencileri yarışmaya gönderilecek hikayelerin daha önce yayınlanmamış ve başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
5. Yarışmanın yazım formatı; Yarışmaya katılacak öğrenciler öykülerini; normal A4 boyutunda, 12 punto, 1,5 satır aralığı, Times New Roman yazı sitili ile yazılacaktır. Metinler en fazla on (10) sayfa olacaktır.
6. Yarışmaya gönderilecek hikayelerin kapak sayfasında sadece rumuz bulunacaktır.
7. Yarışmada ödül kazanan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir.
8. Yarışmaya katılımlar gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
9. Engelli katılımcılar için başvuru kolaylığı, ulaşım ve konaklama imkanı sağlanacaktır.
10. Gönen Belediyesi 34. Ömer Seyfettin Hikaye Yarışmasında ticari kazanç hedeflememektedir.
11. Öğrenciler bölümünde 18 yaş altı dereceye giren yarışmacıların bir ebeveyni birlikte, yetişkinler bölümünde ise dereceye giren yarışmacının konaklama, geliş ve gidiş bilet ücretleri ödenecektir. Bilet ve konaklama ücretleri Gönen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.

Liseler İçin Yarışmaya Katılım ve Tarihi:

Başvurular ücretsiz olup, 24 Ocak 2023 – 12 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar yalnızca internet sitesi olan http://omerseyfettin.gen.tr üzerinden, belirtilen formu eksiksiz olarak doldurarak yapılacaktır. Yanlış bilgi ve beyanın sorumluluğu kayıt sahibine aittir.

Yetişkinler İçin Yarışmaya Katılım ve Tarihi:

Başvurular ücretsiz olup, 29 Kasım 2022 – 06 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar yalnızca internet sitesi olan http://omerseyfettin.gen.tr üzerinden, belirtilen formu eksiksiz olarak doldurarak yapılacaktır. Yanlış bilgi ve beyanın sorumluluğu kayıt sahibine aittir.

Sonuçların Açıklanması

Yarışma sonuçları 27 Şubat 2023 tarihinde http://omerseyfettin.gen.tr adresinden açıklanacaktır.

Ödüllerimiz

1. Olan Yarışmacımıza 6.000,00 TL Para Ödülü.
2. Olan Yarışmacımıza 5.000,00 TL Para Ödülü.
3. Olan Yarışmacımıza 4.500,00 TL Para Ödülü.
Özendirme Ödülümüz 3.000,00 TL' dir ve bir kişiye verilecektir.

Ödüller Gönen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.

Değerlendirme ve Ödül Töreni

Yarışmaya katılan eserler Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN, Dr. Öğretim Üyesi Berna AYAZ ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Salim NİZAM’ın oluşturduğu komisyon tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir.

* Hikayenin adı ile hikaye içeriğinin uyumu (0-10 puan)
* Türkçeyi doğru kullanma ve sadelik (0-20 puan)
* Hikayenin kurgusunun etkililiği ve yaratıcılığı ( 0-30 puan)
* Yazım ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı (0-20 puan)
* Hikayenin içeriği, etkileyiciliği, konu seçimi ( 0-20 puan)
Değerlendirme yapıldıktan sonra ödül töreni 04 Mart 2023 tarihinde Gönen Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenecektir.

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi uyarınca ve kişisel veriler Gönen Belediyesi tarafından hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Gönen Belediyesi tarafından, katılımcılardan talep edilen velilerin onayı ve bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup yasal zorunluluklar (Örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklanmayacaktır. Yarışma sonucunda başvuru sahiplerine ait kişisel veriler silinecektir.

Yarışmaya İtiraz İşlemleri

Yarışma sonucuna itirazlar, sonuçlarının açıklanmasını takip eden 2 (iki) gün içerisinde yapılabilir. İtirazlar yarışma komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, katılımcılar başvuru şartlarını kabul etmiş sayılacağından yargı yolu kapalı olacaktır. Yarışma giderleri için Müdürlüğümüz tarafından karşılanmak üzere 100.000 TL bütçe ayrılmıştır.

Giriş...