Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.9 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ
1.10 Mimari Proje (4) TAMAMLANMIŞ
1.11 Statik Proje+Statik Hesaplar (4+1) TAMAMLANMAMIŞ
1.12 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.13 Elektirik Projesi (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.14 HUS Dosyası TAMAMLANMIŞ
1.15 Zemin Etüdü (2) TAMAMLANMAMIŞ
1.16 Kalorifer Projesi TAMAMLANMAMIŞ
1.17 Asansör Projesi TAMAMLANMIŞ
1.20 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMIŞ
1.21 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMAMIŞ
1.22 Müteahhit İle İlgili Evraklar TAMAMLANMIŞ
1.24 Yapı Denetim Kontrol Evrakları TAMAMLANMIŞ
1.25 Zemin ve Temel Etüdü Kontrol Hizmet Alım Sözleşmesi (Dışardan Hizmet Alıyorsa) TAMAMLANMIŞ
1.27 Yapı Denetçi Evrakları TAMAMLANMIŞ
1.29 3194 Sayılı Dilekçeler TAMAMLANMIŞ
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.29 Ön İzin Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ
2.30 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMIŞ
2.31 YİBF Belgesi (Mal Sahibi- Müteahhit isimleri,Proje Müelleflerinin doğruluğu ve metrekare doğruluğu kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ
2.32 Yapı Denetim Taahhütnamesi (İmzali olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ
2.33 Yapı Denetim sözleşmesi (Metrekareli ve imzalı olmalı,Mal sahibi yerine başkası imzalamışsa vekaletname kontrol edilir) TAMAMLANMIŞ
2.34 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMIŞ
2.35 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMIŞ
2.36 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMIŞ
2.37 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMIŞ
2.38 Kot Kesit Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMIŞ
2.39 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMIŞ
2.40 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ
2.41 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMIŞ
2.42 Mimar Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMIŞ
2.43 İnşaat Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ
2.44 Makina Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ
2.45 Elektrik Mühendisi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ
2.46 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMIŞ
2.47 Şantiye Şefi taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ
2.48 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMIŞ
2.49 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ
2.50 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ
2.51 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ
2.52 Karayolu Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna cepheli parsellerde bulunmalıdır.) TAMAMLANMIŞ
2.53 Yapı denetim kontrol evrakları (mimari-statik-ısıyalıtım-sıhhi tesisat-kalorifer-elektrik-asansör-yangın tesisatı-dış cephe) TAMAMLANMIŞ
2.54 Kentsel Dönüşüm Muafiyet belgesi -(Eski binanın ruhsat fotokopisi) TAMAMLANMIŞ
2.55 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMIŞ
2.56 Harita Müh. ve Fenni Mesülcü Taahhütnameleri TAMAMLANMIŞ
2.58 Harita Müh. Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ
2.63 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMIŞ
2.66 Fenni Mesul Harita Mühendisi ile Yapı Denetim Şirketi Arasındaki Sözleşme TAMAMLANMIŞ
2.68 Akustik Rapor TAMAMLANMIŞ
2.70 Ruhsat Başvuru Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ
2.71 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMIŞ
2.72 Numarataj Formu TAMAMLANMIŞ
2.74 Asansör Elektrik Taahütnamesi TAMAMLANMIŞ
2.76 Akustik Proje Taahütnamesi TAMAMLANMIŞ
2.78 Engelliye Satışta Platform Yaptıracağına Dair Taahütname TAMAMLANMIŞ
2.80 Vergi Levhası (Müteahhit) TAMAMLANMIŞ
2.82 Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Müteahhit) TAMAMLANMIŞ
2.84 YAMBİS Yetki Belge No (Müteahhit) TAMAMLANMIŞ
2.86 İmza Sirküsü (Müteahhit) TAMAMLANMIŞ
2.88 Nüfus Kayıt Örneği (Müteahhit) TAMAMLANMIŞ
2.90 Yapı Denetim İzin Belgesi TAMAMLANMIŞ
2.92 İmza Sirküsü (Yapı Denetim) TAMAMLANMIŞ
2.94 Faaliyet Belgesi (Yapı Denetim) TAMAMLANMIŞ
2.96 Yetki Belgesi ya da Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Yapı Denetim) TAMAMLANMIŞ
2.98 Vergi Levhası (Yapı Denetim) TAMAMLANMIŞ
2.100 Denetçi Belgeleri (Yapı Denetim) TAMAMLANMIŞ
2.102 Denetçilerin Sigorta İşe Giriş Belgesi (Yapı Denetim) TAMAMLANMIŞ
2.104 3194 sayılı Yapı Denetim Dilekçesi TAMAMLANMIŞ
2.106 3194 sayılı Proje Mimarının Dilekçesi TAMAMLANMIŞ
created by IT+A