Image

GÖNEN BELEDİYESİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Yarışma Konu ve Amaç

Konu: Konu serbest olup yarışmacılar, Anayasa ve yasalar çerçevesinde istedikleri her konuda hikâye yazabilirler.
Amaç: : Çağdaş Türk Hikayeciliğinin ve Milli Edebiyat Akımı Kurucularından olan Ömer Seyfettin'i anmak ve hatırasını yaşatmaya devam ettirmektir. Bunun yanında Türk edebiyatına yeni hikâye ve hikâyeciler kazandırmak.

Yarışma Kuralları

1. Hikaye dalında yarışmaya resmi/ özel tüm lise kurumlarındaki öğrenciler katılabilecektir.
2. Başvuru yapılan hikaye yazımında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Milli Eğitimin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren herhangi bir söylem ve/veya eyleme müsaade edilmeyecektir ve bu şekilde hazırlanan hikayeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Lise öğrencileri hikaye yarışmasına en fazla bir (1) hikaye ile katılabilirler.
4. Lise öğrencileri yarışmaya gönderilecek hikayelerin daha önce yayınlanmamış ve başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
5. Yarışmanın yazım formatı; Yarışmaya katılacak öğrenciler öykülerini; normal A4 boyutunda, 12 punto, 1,5 satır aralığı, Times New Roman yazı sitili ile yazılacaktır. Metinler en fazla on (10) sayfa olacaktır.
6. Yarışmaya gönderilecek hikayelerin kapak sayfasında sadece rumuz bulunacaktır.
7. Yarışmada ödül kazanan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz, yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir.
8. Yarışma 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak yürütülecektir. 9. Yarışmaya katılımlar gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
10. Engelli katılımcılar için başvuru kolaylığı, ulaşım ve konaklama imkanı sağlanacaktır.
11. Gönen Belediyesi 35. Ömer Seyfettin Hikaye Yarışmasında ticari kazanç hedeflememektedir.
12. Öğrenciler bölümünde 18 yaş altı dereceye giren yarışmacıların bir ebeveyni birlikte, yetişkinler bölümünde ise dereceye giren yarışmacının konaklama, geliş ve gidiş bilet ücretleri ödenecektir. Bilet ve konaklama ücretleri Gönen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.

Yarışmaya Katılım ve Tarihi:

Başvurular ücretsiz olup, 20 Kasım 2023 – 22 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar yalnızca internet sitesi olan http://omerseyfettin.gen.tr üzerinden, belirtilen formu eksiksiz olarak doldurarak yapılacaktır. Yanlış bilgi ve beyanın sorumluluğu kayıt sahibine aittir.

Sonuçların Açıklanması

Yarışma sonuçları 28 Şubat 2024 tarihinde http://omerseyfettin.gen.tr adresinden açıklanacaktır.

Ödüllerimiz

1. Olan Yarışmacımıza 10.000,00 TL Para Ödülü.
2. Olan Yarışmacımıza 8.000,00 TL Para Ödülü.
3. Olan Yarışmacımıza 7.500,00 TL Para Ödülü.
Özendirme Ödülümüz 5.000,00 TL (Bir kişiye verilecektir.)

Ödüller Gönen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.

Değerlendirme ve Ödül Töreni

Yarışmaya katılan eserler Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN, Dr. Öğretim Üyesi Berna AYAZ ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Salim NİZAM’ın oluşturduğu komisyon tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir.

* Hikayenin adı ile hikaye içeriğinin uyumu (0-10 puan)
* Türkçeyi doğru kullanma ve sadelik (0-20 puan)
* Hikayenin kurgusunun etkililiği ve yaratıcılığı ( 0-30 puan)
* Yazım ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı (0-20 puan)
* Hikayenin içeriği, etkileyiciliği, konu seçimi ( 0-20 puan)
Değerlendirme yapıldıktan sonra ödül töreni 08 Mart 2024 tarihinde Gönen Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenecektir.

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi uyarınca ve kişisel veriler Gönen Belediyesi tarafından hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Gönen Belediyesi tarafından, katılımcılardan talep edilen velilerin onayı ve bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup yasal zorunluluklar (Örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklanmayacaktır. Yarışma sonucunda başvuru sahiplerine ait kişisel veriler silinecektir.

Yarışmaya İtiraz İşlemleri

Yarışma sonucuna itirazlar, sonuçlarının açıklanmasını takip eden 2 (iki) gün içerisinde yapılabilir. İtirazlar yarışma komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, katılımcılar başvuru şartlarını kabul etmiş sayılacağından yargı yolu kapalı olacaktır. Yarışma giderleri için Müdürlüğümüz tarafından karşılanmak üzere 300.000 TL bütçe ayrılmıştır.

35.ÖMER SEYFETTİN HİKAYE YARIŞMASI
YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başvuru Tarihleri 20 Kasım 2023- 22 Aralık 2023 Saat 17:00
Hikaye Yarışması Jüri Üyeleri Tarafından dereceye giren öğrencilerin seçilmesi 19 Şubat 2024
Dereceye giren yarışmacıların sonuçlarının açıklanması 28 Şubat 2024
Ödül töreni 08 Mart 2024

Giriş...